Környezetvédelmi szótár

ADR

Az ADR (Accord Dangreuses Route) francia betűszó jelentése "A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás", mely 1957-ben Genfben jött létre. Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez.

ADR áruosztályai

A veszélyes áruféleségek száma meglehetősen nagy. Hogy mégis áttekinthetőek legyenek, az ADR a veszélyes árukat osztályokba sorolta. 1. osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak 2. osztály: Gázok 3. osztály: Gyúlékony folyadékok 4.1. osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok 4.2. osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.3. osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 5.1. osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.2. osztály: Szerves peroxidok 6.1. osztály: Mérgező anyagok 6.2. osztály: Fertőző anyagok 7. osztály: Radioaktív anyagok 8. osztály: Maró anyagok 9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak Az osztályokon belül számos alosztályt megkülönböztet az ADR. Pl.: II. veszélyes anyag, III. Kevésbé veszélyes anyag.

ADR osztály

Az ADR osztályt a fuvarokmányon nem kell feltüntetni. Az osztály jellemzi a szállított áru fő veszélyét. Pl.: 9 osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak.

Ártalmatlanítás

A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül