Környezetvédelmi szótár

EK Irányelv

Az Európai Közösség illetékes intézményei (pl.: Tanács) által hozott olyan előírás, amely az elérendő eredmény tekintetében kötelező mind azokra a tagállamokra, amelyek címzettjei az irányelvnek, de a végrehajtás formáját és módszerét a nemzeti hatóságok választják meg.

Előkezelés

A hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül