Környezetvédelmi szótár

Írásbeli utasítás

A szállítás során esetlegesen bekövetkező mindenféle vészhelyzettel (baleset, rendkívüli esemény) kapcsolatos teendőkre a gépjárművezetőnek írásbeli utasítást kell adni, amennyiben veszélyt jelző táblával megjelölésre kötelezett veszélyes árut fog szállítani. Az írásbeli utasítást mindig a vezetőfülkében, jól látható helyen kell a szállítás során tartani. Az írásbeli utasításnak a következőket kell tartalmaznia: Az áru megnevezését, az ADR osztályát, UN számát (esetleg csomagolási csoportot és osztályozási kódot); Veszélyt jelző számot, amennyiben van ilyen; A rakomány tulajdonságait; A veszélyeket; Az alkalmazandó védőfelszereléseket; A járművezető által végrehajtandó általános és különleges tennivalókat szivárgás, ömlés, szóródás esetén, személyi sérülés esetén a szükséges eszközök ill. felszelések felsorolásával; A feladó kiegészítő információit; A feladó nevét és címét. Az írásbeli utasítás információit már a fuvarvállaláskor a feladónak biztosítania kell a szállítást végző részére, hogy az megfelelően felkészülhessen a feladatra.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül