Környezetvédelmi szótár

Veszélyes áru

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá tartozó anyag és tárgy.

Veszélyes áru biztonsági tanácsadó

a vállalkozás által alkalmazott vagy megbízott személy, aki a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott feladatot és munkakört ellátja, és a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-ban előírt szakképesítéssel rendelkezik.

Veszélyes hulladék

Olyan anyagokat vagy összetevőket tartalmazó hulladékok, melyek eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek.

Veszélyességi bárcák

A veszélyességi bárcák (nagybárcák) a küldeménydarabon (ömlesztett rakományon, konténeren) találhatók.

Veszélyt jelző tábla

Általában 30x40 cm-es narancssárga színű, fényvisszaverő tábla a veszélyes árut szálltó járművek megjelölésére.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül