Környezetvédelmi szótár

Feladó

Az a vállalkozás, amely a veszélyes árut a saját nevében vagy harmadik fél megbízásából feladja. Ha a szállítási műveletet fuvarozási szerződés alapján végzik, a feladó a fuvarozási szerződés szerinti feladót jelenti.

Fuvarokmány

A fuvarokmány formájára vonatkozóan az ADR nem tartalmaz megkötéseket, viszont a fuvarokmány tartalmát pontosan meghatározza. Fuvarokmánynak minősülhet: Fuvarlevél; Szállítólevél; Rakományjegyzék; Multimodális szállításokhoz ajánlott kísérőokmány; Belföldi menetlevél; Számla; hulladékkísérő (SZ-Kísérőjegy). Fuvarokmány tartalma: Feladó és a címzett pontos nevét és címét; Az áru helyes szállítási megnevezését a veszélyességi bárcák azonosító számát, a csomagolási csoportot illetve különleges esetekben az osztályozási kódot; Az áru bruttó tömegét.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül