Szolgáltatások

Hulladék ártalmatlanítás

A hulladékok ártalmatlanítása Shenandoah P-60 típusú amerikai, valamint Energospar 2 típusú veszélyes hulladékégető berendezésekben történik. Az égetőművek minden szempontból megfelelnek a 3/2002. (II.22.) KöM. rendeletben megfogalmazott elvárásoknak.


Hulladék szállítás

A hulladékok szállítását speciális gépjárművekkel végezzük. Vállalkozásunk 1-36 tonnáig rendelkezik különböző felépítményű; – zárt, ponyvás, pótkocsis, konténer-emelős, multiliftes - cserefelépítményes (különböző méretű rakfelülettel, tartállyal rendelkező konténerek) – gépjárművekkel. Munkánkat mindig a megrendelői igények szerint, a törvényi, a hazai és nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak és a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezzük. Munkánkat elsősorban Vas és Zala megyében végezzük, de nem zárkózunk el az ország más területéről jövő megrendelések teljesítésétől sem. Szolgáltatásainkat jelenleg mintegy 1500-1600 partner veszi igénybe.


Kárelhárítás

Ipari létesítmények felszámolása, környezetünk megóvása, rehabilitálása céljából a legkülönbözőbb kárelhárítási, megelőzési feladatoknak teszünk eleget, legyen az szellemi, vagy fizikális igénybevétel. Vállaljuk a bekövetkezett környezeti károsodás felmérésétől (környezeti állapot vizsgálat) a kár teljes megszüntetéséig tartó folyamat teljes körű lebonyolítását.


Környezeti kárelhárítás

Az ún. hátramaradt (veszélyes hulladék, talaj és talajvíz témakörét érintő) környezeti szennyezések megszüntetése - az esetek többségében - jelentős pénzügyi ráfordítást igénylő feladat, amelyet körültekintő tervezési, valamint több hatóságot is érintő engedélyezési folyamat előz meg. Ezzel összefüggésben a Megrendelő igényeinek figyelembevétele mellett elkészítjük és benyújtjuk az érintett hatóság, illetve szakhatóság felé a vonatkozó környezeti kárelhárítási (műszaki beavatkozási) terveket, továbbá esetlegesen kapcsolódó veszélyes folyadékokat tároló tartályok bontási dokumentációit, valamint a talajvíz tisztítás érdekében szükséges vízilétesítmények vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési terveit. Mindezeket követően a szakhatóságok által elfogadott kárelhárítási, vagy műszaki beavatkozási feltételek szerint: • elvégezzük a felszíni és felszín alá lerakott veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását, • elvégezzük a föld alatti vagy feletti tartályok megszüntetését (tisztítás, kiemelés és elszállítás), • elvégezzük a szennyezett talaj kitermelését, elszállítását és ártalmatlanítását, • elvégezzük a szennyezett talaj- és/vagy talajvíz tisztításához szükséges rendszer kapcsolódó műtárgyainak (tisztítórendszer) és vízilétesítményeinek (talajvíztermelő- és megfigyelő kutak, gyűjtő- és visszatápláló drénmező, stb.) kiépítését és üzemeltetését. A teljes kárelhárításhoz kapcsolódóan elkészítjük a szükséges mintavételezéseket, időszakos részjelentéseket, illetve záródokumentációkat.


Környezetvédelmi -, vízjogi -, telephely engedélyeztetések

Vállalkozásunk környezetvédelmi állapotfelmérések, környezeti hatástanulmányok elkészítésével segíti a hatósági előírások teljesítését. A 80/1999. sz. Kormányrendelet értelmében a vállalkozások működéséhez telephelyengedély beszerzése szükséges, a már meglévőket meg kell újítani, módosítani! Szolgáltatásunkat külső szakértők bevonásával tesszük teljeskörűvé.


Környezetvédelmi mérések

Annak érdekében, hogy pontos helyzetképhez juttassuk megrendelőinket, a biológiai egyensúly elérése és megtartása érekében, különböző területeken (levegő, víz, talaj, zaj, stb.) méréseket kell végrehajtani, melyek irányadói a meglévő környezeti állapot bemutatásának.


Környezetvédelmi projektek

Európai Unió által támogatott projektek, állami és egyéb támogatási formák igénybevételével még hatékonyabban oldatóak meg a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok. Szakértelmünk segítségével ajánljuk; projektek, pályázatok elkészítését, azok végrehajtását.


Környezetvédelmi ügyintézés

Munkánk során fontos szempontunk, hogy az elérhető legjobb technikával végezzük munkánkat és a lehető legkisebb mértékben terheljük környezetünket. Környezetvédelmi hivatásunknak tekintjük, hogy partnereinknek a legkülönbözőbb öko – szolgáltatásokat nyújtsuk! Manapság nem egyszerű eligazodni a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban; vállalkozásunk azonban segít teljesíteni az ezekben leírt kötelezettségeket. Különböző formanyomtatványok beszerzésével, szakszerű kitöltésével tudjuk megkönnyíteni a veszélyes és nem veszélyes hulladékbevallás és annak adminisztrációjának elkészítését, a levegő – szennyezettségi és a különböző bejelentések, környezetvédelmi kötelezettségek bevallását.


Tevékenységeink

A MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. teljeskörű környezetvédelmi szolgáltatást végez. Minőségi, biztonságos és környezetkímélő megoldásokat kínálunk partnereinknek a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelmi tevékenységek – gyakorlati és elméleti - területén. Az ipari, egészségügyi, mezőgazdasági és a kereskedelmi szektorban keletkező hulladékok széles körét gyűjtjük, szállítjuk, ártalmatlanítjuk. Az ipari hulladékok gyűjtéséhez különböző méretű (1,2 - 20 m3) konténereket, hordókat, göngyölegeket biztosítunk, melyek bérelhetők vagy megvásárolhatók. Az egészségügyi hulladékokat kemény falu, speciálisan kialakított, 1-60 dm3 méretű, jól záródó, PE edényekben gyűjtjük, szállítjuk és ártalmatlanítjuk. A mezőgazdasági hulladékokat ugyancsak környezetkímélő módon gyűjtjük és szállítjuk. A nem égethető hulladékokat engedélyeink révén a partner veszélyeshulladék-ártalmatlanító vállalkozásokhoz szállítjuk, végleges lerakás céljából.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül