Környezetvédelmi szótár

Hasznosítás

A hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása.

Helyes szállítási megnevezés

A veszélyes áru ADR-ben szereplő neve, az UN számmal együtt feltüntetve.

Hulladék

Bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást

Hulladékkezelő

Aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. A kezelés hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül