Környezetvédelmi szótár

Ömleszett szállítás

Ömlesztett szállítási módról akkor beszélünk, ha szilárd halmazállapotú veszélyes árunak, csomagolás nélkül történik a szállítása járművön vagy konténerben.

Osztályba sorolás

A veszélyes áru ADR szerinti nyilvántartása az UN szám, a helyes szállítási megnevezés, a veszélyességi bárca azonosítók, esetleg az osztály és ha van a csomagolási csoport megadásával együtt.

Ajánlatkérés Hírlevél Európa itt épül