Cím: 9700 Szombathely, Körmendi út 92.

Telefon: +36 30 268-06-84, +36 30 204-64-02 I +36 94 / 331-085

E-mail:

Mindenre van megoldás!

Teljeskörű környezetvédelmi szolgáltatások

A Megoldás Kft. Önökért dolgozik!

Környezeti kárelhárítás

Az ún. hátramaradt (veszélyes hulladék, talaj és talajvíz témakörét érintő) környezeti szennyezések megszüntetése - az esetek többségében - jelentős pénzügyi ráfordítást igénylő feladat, amelyet körültekintő tervezési, valamint több hatóságot is érintő engedélyezési folyamat előz meg.

Ezzel összefüggésben a Megrendelő igényeinek figyelembevétele mellett elkészítjük és benyújtjuk az érintett hatóság, illetve szakhatóság felé a vonatkozó környezeti kárelhárítási (műszaki beavatkozási) terveket, továbbá esetlegesen kapcsolódó veszélyes folyadékokat tároló tartályok bontási dokumentációit, valamint a talajvíz tisztítás érdekében szükséges vízilétesítmények vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési terveit.

Mindezeket követően a szakhatóságok által elfogadott kárelhárítási, vagy műszaki beavatkozási feltételek szerint:

• elvégezzük a felszíni és felszín alá lerakott veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását,

• elvégezzük a föld alatti vagy feletti tartályok megszüntetését (tisztítás, kiemelés és elszállítás),

• elvégezzük a szennyezett talaj kitermelését, elszállítását és ártalmatlanítását,

• elvégezzük a szennyezett talaj- és/vagy talajvíz tisztításához szükséges rendszer kapcsolódó műtárgyainak (tisztítórendszer) és vízilétesítményeinek (talajvíztermelő- és megfigyelő kutak, gyűjtő- és visszatápláló drénmező, stb.) kiépítését és üzemeltetését.

A teljes kárelhárításhoz kapcsolódóan elkészítjük a szükséges mintavételezéseket, időszakos részjelentéseket, illetve záródokumentációkat.